ΝΕΟ CAPTUR - Τιμές & Εξοπλισμός

ΝΕΟ CAPTUR - Τιμές & Εξοπλισμός

Τιμές & Εξοπλισμός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Έκδοση
 
Περιγραφή συμβόλων
Στάνταρ εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Δεν διατίθεται
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 14.780 16.520 18.500 19.400 18.890 20.520 16.930 18.820 20.290 20.570 21.450 19.670 21.140
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΩΝ € * 11.546,88 12.906,25 14.015,15 14.608,43 14.224,40 15.451,81 13.247,26 14.300,91 15.417,93 15.630,70 16.299,39 14.946,81 16.063,83
* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.