ΝΕΟ CLIO - Τιμές & Εξοπλισμός

Τιμές & Εξοπλισμός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Έκδοση
 
Περιγραφή συμβόλων
Στάνταρ εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Δεν διατίθεται
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 11.860 € 12.810 € 13.860 € 14.380 € 15.440 € 16.430 € 17.030 € 14.280 € 15.100 € 16.250 € 14.700 € 15.830 € 17.500 € 17.010 € 19.110 € 17.910 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΩΝ € * 9236,80 € 9.976,64 € 10.794,39 € 11.234,38 € 12.062,50 € 12.835,94 € 13.304,69 € 11.173,71 € 11.815,34 € 12.715,18 € 12.502,35 € 12.386,54 € 13.693,27 € 13.309,86 € 14.521,28 € 13.609,43 €
* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.                     Δεν διατίθεται