ΝΕΟ CLIO SPORT TOURER - Τιμές & Εξοπλισμός

ΝΕΟ CLIO SPORT TOURER - Τιμές & Εξοπλισμός

Τιμές & Εξοπλισμός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Έκδοση
 
Περιγραφή συμβόλων
Στάνταρ εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Δεν διατίθεται
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 12.520 € 14.680 € 15.850 € 15.550 € 16.310 € 18.690 € 17.635 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΩΝ € * 9.750,78 € 11.468,75 € 12.382,82 € 12.167,45 € 12.762,13 € 14.202,13 € 13.400,46 €
* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.