ΝΕΟ MEGANE - Τιμές & Εξοπλισμός

ΝΕΟ MEGANE - Τιμές & Εξοπλισμός

Τιμές & Εξοπλισμός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Έκδοση
 
Περιγραφή συμβόλων
Στάνταρ εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Δεν διατίθεται
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 16.390 17.150 19.600 20.990 16.890 19.00 18.450 19.900 19.350 20.90 21.450 21.000 23.800 21.620 24.800 24.780 26.900
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΩΝ € * 12.805,00 13.398,50 14.848,50 15.901,52 13.215,96 14.438,00 14.019,76 15.121,58 14.703,65 15.881,46 16.299,39 15.957,45 17.097,70 16.428,57 17.816,10 17.700,00 19.214,29
* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.         Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται