ΝΕΟ MEGANE - Τιμές & Εξοπλισμός

ΝΕΟ MEGANE - Τιμές & Εξοπλισμός

Τιμές & Εξοπλισμός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Έκδοση
 
Περιγραφή συμβόλων
Στάνταρ εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Δεν διατίθεται
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH € * 17.150 19.480 21.450 23.950 18.890 20.480 19.980 € 21.390 € 20.890 € 21.920 € 24.210 € 23.780 € 25.420 € 24.780 € 26.400 € 26.200 € 31,910 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΩΝ € * 13.398,50 14.757,50 16.250,00 17.107,00 14.354 15.562 15.182 16.254 15.874 16.656,50 17.392 17.083 18.261,50 17.802 18.965,50 18.714 21.561.00
* Οι ως άνω προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν προωθητικές ενέργειες/προσφορές, προαιρετικό εξοπλισμό, έξοδα έκδοσης πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας καθώς και έξοδα διαχείρισης & διεκπεραίωσης. Η τελική τιμή προκύπτει καθ' ορισμό εκάστου Εξ. Διανομέα & Επισκευαστή κατά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.         Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται Δεν διατίθεται