Το Renault MEGANE ESTATE χωράει στο γκαράζ σας;

Μήκος, ύψος, πλάτος ...

Ανακαλύψτε τις διαστάσεις του λεπτομερώς
Διαστάσεις (mm)
A
Συνολικό μήκος 4.626
B Μεταξόνιο 2.712
C Εμπρός πρόβολος 919
D Πίσω πρόβολος* 995
H1 Ύψος με ανοιγμένη την πόρτα του
χώρου αποσκευών (χωρίς φορτίο)
2.038
J Ύψος μέχρι το κατώφλι του χώρου αποσκευών
(χωρίς φορτίο)
601
L
Χώρος για τα γόνατα των επιβατών της 2ης σειράς καθισμάτων 216
M/M1
Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων (εμπρός/πίσω) 1.512 / 1.461
N/N1
Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των παραθύρων (εμπρός/πίσω) 1.485 / 1.400
Y2
Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους 1.109
Z1
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (με διπλωμένα τα πίσω καθίσματα) 1.754
Z2 Μήκος φόρτωσης πίσω από τα πίσω καθίσματα 950
Διαστάσεις (mm)
E
Εμπρός μετατρόχιο, ζάντες αλουμινίου 17" 1 591
G/G1 Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέπτες/με διπλωμένους καθρέπτες 1 814 / 2 058
H Συνολικό ύψος χωρίς/με μπάρες οροφής (χωρίς φορτίο) 1 449 / 1 457
F Πίσω μετατρόχιο, ζάντες αλουμινίου 17" 1 586
Y Πλάτος άνω ανοίγματος χώρου αποσκευών / μέγιστο πλάτος χώρου αποσκευών 854
Y1 Πλάτος κάτω ανοίγματος χώρου αποσκευών 1 036
Όγκος χώρου αποσκευών (dm³)
Συνολικός όγκος χώρου αποσκευών (συνολικό VDA) 521
Συνολικός όγκος χώρου αποσκευών (Λίτρα) 580
Όγκος αποθηκευτικού χώρου VDA κάτω από το ταπέτο χώρου αποσκευών 50
Συνολικός όγκος χώρου αποσκευών VDA με διπλωμένη τη 2η σειρά καθισμάτων και μέχρι την οροφή 1.504


*Πρότυπο ISO 3832

Περισσότερα για το Renault MEGANE SPORT TOURER