Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων συμμετοχής ολοκληρώθηκε
σύμφωνα με τους Όρους της Κλήρωσης. Μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι για την εξέλιξη της διαδικασίας και να δείτε τα αποτελέσματα της Κλήρωσης
εδώ.