ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


TEOREN MOTORS Α.Ε.
Λ. Κηφισού 138-140
121 31 Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 5706860
Fax: +30 210 5759302
Email: info@renault.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπληρώστε την κατάλληλη προσφώνηση
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε την διεύθυνσή σας
Συμπληρώστε τον Τ.Κ. σας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμπληρώστε το e-mail σας
Συμπληρώστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ
Παρακαλούμε διατυπώστε το αίτημά σας


Ενημέρωση και Δήλωση Συναίνεσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

1.    H επίσημη και αποκλειστική Εισαγωγέας RENAULT & DACIA στην Ελλάδα, εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.» (έδρα: Μεταμόρφωση Αττικής, Λ. Τατοΐου 93, T.K. 14451, Α.Φ.Μ. 998200307, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 8087901000), εφεξής η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας», σας ενημερώνει ότι δύναται να συλλέξει από την πωλήτρια ή/και επισκευάστρια εταιρεία, εφεξής η «Εταιρεία», να επεξεργάζεται, να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, σταθερό ή/και κινητό και το e-mail σας, εφεξής τα «Δεδομένα», για χρονικό διάστημα πέντε ετών και σε περίπτωση εγγύησης για τον μεγαλύτερο χρόνο ισχύος της:

2.    Σημειωτέον ότι κάθε συγκατάθεση σας δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης και μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.  

3.     Εκτός των προαναφερομένων σκοπών επεξεργασίας, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα Δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από άλλες εταιρείες εντός της ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.), που θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της ως εκτελούσες την επεξεργασία και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάσει τα Δεδομένα σε άλλους αποδέκτες πλην των αναφερομένων ή σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε. 

4.     Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως απορρέουν από τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, δηλαδή του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης, μπορείτε να στείλετε συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπεύθυνης Επεξεργασίας (Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού αρ. 138-140, Τ.Κ. 12131, τηλ. 210-5706860, Δευ-Παρ 09-17.00, www.renault.gr, www.dacia.gr) ή e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση dpo@teoren.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας   1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος ή για τους λόγους, που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή/και την ικανοποίηση ενός ή/και περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ανωτέρω ιστοσελίδες.

5.     Οι υπό 1 έως 3 παρ. ισχύουν και για την Εταιρεία στον βαθμό που η ίδια συνιστά εκτελούσα την επεξεργασία ή/και υπεύθυνη επεξεργασίας, οπότε για τα ζητήματα της παρ. 4 παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της. Υπογράφονται δύο πρωτότυπα, ένα για την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, ένα για την Εταιρεία και παρέχεται αντίγραφο στον πελάτη.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στη Renault και την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Το αίτημα σας έχει αποσταλεί και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αυτή τη στιγμή το μήνυμα σας δεν είναι δυνατόν να αποσταλεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.