ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;
1.1.    Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, Λ. Τατοΐου 93, T.K. 14451, με Α.Φ.Μ. 998200307 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 8087901000, είναι η επίσημη και αποκλειστική Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων και γνησίων ανταλλακτικών RENAULT & DACIA στην Ελλάδα, καλούμενη εφεξής η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας»/«Εταιρεία». Η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σύστημα αρχειοθέτησης, που η ίδια τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Δεδομένα, που συλλέγονται για φυσικά πρόσωπα από άλλες εταιρείες, όπως από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT & DACIA, εξαιρούνται ρητώς του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

1.2.    Οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT & DACIA συναλλάσσονται και συνάπτουν συμβάσεις με τους πελάτες υπό την ιδιότητα του εμπορικού διανομέα, δηλαδή ιδίω ονόματι και ιδίω λογαριασμό ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις• δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των πελατών. Οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT & DACIA είναι: (α) εκτελούντες την επεξεργασία για τα δεδομένα, που τηρεί η Εταιρεία και (β) υπεύθυνοι επεξεργασίας για τα δεδομένα, που οι ίδιοι συλλέγουν, αποθηκεύουν στα αρχεία τους και επεξεργάζονται, καθορίζοντας τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας, βάσει της δικής τους, ανεξάρτητης πολιτικής, την οποία πρέπει να συμβουλεύεστε χωριστά. Για οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά στη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς & Επισκευαστές RENAULT & DACIA καθώς επίσης στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τους ίδιους.
2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;
2.1.    Δεδομένα επικοινωνίας:
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη/περιφέρεια), αριθμοί τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) συλλέγονται, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες RENAULT & DACIA ή εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) ή συμμετέχετε στους διαγωνισμούς και στις εν γένει προωθητικές/εμπορικές ενέργειες της Εταιρείας. Σε περίπτωση που είστε κάτοχος αυτοκινήτου RENAULT & DACIA, ενδέχεται να καταγραφούν το μοντέλο, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου του.


2.2.    Προτιμήσεις & ενδιαφέροντα:
Πληροφορίες, που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας, περιλαμβανομένης της μάρκας, του μοντέλου, της έκδοσης και των λοιπών χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων (αξεσουάρ, εξοπλισμός κλπ.) του αυτοκινήτου RENAULT & DACIA, που σας ενδιαφέρει.


2.3.    Χρήση ιστοσελίδας & επικοινωνίας:
Παρατηρούμε πώς χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα της Εταιρείας, όπως εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες. Επίσης, συλλέγονται πληροφορίες μέσω cookies π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (σχετικά μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies).


2.4.    Πληροφορίες πωλήσεων αυτοκινήτων RENAULT & DACIA και παροχής σχετικών υπηρεσιών:
Πληροφορίες, που αφορούν πωλήσεις αυτοκινήτων RENAULT & DACIA και συναφείς υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, περιλαμβανομένων των στοιχείων του προτιμώμενου Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA, της ταυτότητας του πελάτη, των στοιχείων της καταρτιζόμενης σύμβασης, τυχόν παραπόνων και απαιτήσεων ή αξιώσεων του πελάτη. Ειδικότερα:
 • Α. Σε περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου RENAULT & DACIA από Εξουσιοδοτημένο Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA:
 1. Ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής RENAULT & DACIA, εφεξής η «πωλήτρια εταιρεία», θα συλλέξει, επεξεργαστεί και αποθηκεύσει τα δεδομένα σας, που προσδιορίζονται στο σχετικό Δελτίο Παραγγελίας Αυτοκινήτου καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς τον σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης αυτοκινήτου. Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα θέσει σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης ή θα την καταστήσει ανέφικτη.
 2. Προς τον σκοπό έναρξης ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης του αυτοκινήτου σας, περιλαμβανομένης τυχόν επέκτασης, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέξει τον αριθμό πλαισίου και την ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας από την πωλήτρια εταιρεία κατά την παράδοση του. Ακολούθως, θα επεξεργαστεί και διαβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία προς την κατασκευάστρια εταιρεία με την επωνυμία «RENAULT S.A.S.», που εδρεύει στην Boulogne-Billancourt Γαλλίας, 13-15 Quai Le Gallo, 92100, με αριθμό μητρώου εταιρειών 780 129 987 και Α.Φ.Μ. FR66780129987. Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα καταστήσει ανέφικτη την έναρξη ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης.
 3. Επιπλέον των ανωτέρω δεδομένων, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέξει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου από την πωλήτρια εταιρεία κατά την ταξινόμηση και παράδοση του, τον οποίο θα επεξεργαστεί και αποθηκεύσει μαζί με τα δεδομένα σας, που προσδιορίζονται στο σχετικό Δελτίο Παραγγελίας Αυτοκινήτου καθόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη: α) για τη συμμόρφωση της με έννομες υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία, π.χ. περί προστασίας καταναλωτών (εγγυήσεις, ανακλήσεις προϊόντων) προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες, για τον χρόνο ισχύος των νομίμων υποχρεώσεων και β) για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων έως την παραγραφή τους και σε περίπτωση έγερσης αξίωσης έως την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νόμιμη υποχρέωση και η μη παροχή τους επιφέρει νομικές κυρώσεις.
 4. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέξει από την πωλήτρια εταιρεία, επεξεργάζεται και διαβιβάσει τα ανωτέρω δεδομένα σε εταιρείες οδικής βοήθειας, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες/χρηματοδοτικούς φορείς σε περίπτωση χρηματοδότησης, εφόσον είστε συμβαλλόμενος στις οικείες συμβάσεις και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση τους. Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα υπονομεύσει την ορθή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης ή θα την καταστήσει ανέφικτη.
 • Β. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης από Εξουσιοδοτημένο Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA:
 1. Ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής RENAULT & DACIA, εφεξής η «εντολοδόχος/επισκευάστρια εταιρεία» θα συλλέξει, επεξεργαστεί και αποθηκεύσει τα δεδομένα σας, που προσδιορίζονται στη σχετική Εντολή Επισκευής Αυτοκινήτου, εφεξής τα «Δεδομένα», καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς τον σκοπό εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή/και συντήρησης. Για τον ίδιο σκοπό, θα διαβιβάσει τον αριθμό πλαισίου ή/και τον αριθμό χιλιομέτρων του αυτοκινήτου προς την κατασκευάστρια εταιρεία υπό τα ανωτέρω στοιχεία, μέσω ηλεκτρονικών (online) εφαρμογών της τελευταίας. Η παροχή των δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα υπονομεύσει την ορθή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης ή θα την καταστήσει ανέφικτη.
 2. H Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέξει από την εντολοδόχο, επεξεργαστεί και αποθηκεύσει τα Δεδομένα καθώς επίσης το ιστορικό-αρχείο επισκευών και συντήρησης του αυτοκινήτου, που τηρεί η εντολοδόχος, καθόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη: α) για τη συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία, π.χ. περί προστασίας καταναλωτών (εγγυήσεις, ανακλήσεις προϊόντων) προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες, για τον χρόνο ισχύος των νομίμων υποχρεώσεων και β) για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων έως την παραγραφή τους και σε περίπτωση έγερσης αξίωσης έως την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Η παροχή των Δεδομένων αποτελεί νόμιμη υποχρέωση και η μη παροχή τους επιφέρει νομικές κυρώσεις.
 3. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέξει από την εντολοδόχο, επεξεργάζεται και διαβιβάσει τα Δεδομένα σε εταιρείες οδικής βοήθειας και ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον είστε συμβαλλόμενος στις οικείες συμβάσεις και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση τους. Η παροχή των Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα υπονομεύσει την ορθή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης ή θα την καταστήσει ανέφικτη.
 • Γ. Σε περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου RENAULT & DACIA ή/και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης απευθείας από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας χωρίς τη διαμεσολάβηση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA, οι παράγραφοι Α.1. και Β.1. του όρου 2.4. ισχύουν για την Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
 • Δ. Σε περίπτωση προσφοράς αυτοκινήτου RENAULT & DACIA απευθείας από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας χωρίς τη διαμεσολάβηση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA:
 1. H Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέξει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα, που προσδιορίζονται στη σχετική Προσφορά αγοράς αυτοκινήτων, εφεξής τα «Δεδομένα», ιδίως επί εταιρικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων, καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση, υποβολή και αξιολόγηση της για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Η παροχή των Δεδομένων αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς και η μη παροχή τους καθιστά ανέφικτη την κατάρτιση της.
 2. Σε περίπτωση πρότασης σας για ανταλλαγή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και συμφωνίας με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς ή/και επίτευξης συμφωνίας πώλησης, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα συλλέξει, επεξεργάζεται, αποθηκεύσει και διαβιβάζει τα Δεδομένα, ιδίως αυτά, που προσδιορίζονται στην «Προσφορά Ανταλλαγής Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου», σε εμπόρους αυτοκινήτων (εξουσιοδοτημένους και μη), για χρονικό διάστημα έξι μηνών καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς τον σκοπό εκτέλεσης της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών/έργου. Η παροχή των Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα θέσει σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης ή θα την καταστήσει ανέφικτη.
 • Ε. Σε περίπτωση πώλησης εταιρικού & επαγγελματικού αυτοκινήτου RENAULT & DACIA απευθείας από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας χωρίς τη διαμεσολάβηση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA: Η Εταιρεία θα συλλέξει, επεξεργαστεί και αποθηκεύσει τα δεδομένα σας, που προσδιορίζονται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πωλήσεως Αυτοκινήτων με παρακράτηση κυριότητας καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς τον σκοπό εκτέλεσης της οικείας σύμβασης. Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα θέσει σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή θα την καταστήσει ανέφικτη. Οι παράγραφοι Α.2. έως Α.4. του όρου 2.4. ισχύουν προσαρμοζόμενες και στην περίπτωση αυτή.


2.5.    Πληροφορίες ιστορικού πελάτη:
Πληροφορίες, όπως ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς αυτοκινήτου, περιλαμβανομένης της μάρκας, του μοντέλου, της έκδοσης και των λοιπών χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων του αυτοκινήτου, της διαμόρφωσης-εξατομίκευσης του, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πλαισίου (VIN), του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, του κατόχου του αυτοκινήτου, της τιμής αγοράς και της ανάλυσης της, πληροφορίες εγγύησης, υπολειμματική αξία, στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, αξεσουάρ, δεδομένα, που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις σε κατάστημα Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA, αποτελέσματα καμπάνιας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία), ιστορικό παραπόνων-αξιώσεων, αρχείο επισκευών και συντήρησης.


2.6.    Στοιχεία διαμόρφωσης αυτοκινήτου:
Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του αυτοκινήτου σας, όπως ταυτοποιούνται από τον αριθμό πλαισίου (VIN).


2.7.    Δεδομένα υγείας (ειδικών κατηγοριών) Α.μ.ε.Α:
Σε περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου σε άτομο με ειδικές ανάγκες, η Εταιρεία συλλέγει κατόπιν της ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του, τα δεδομένα εκείνα, που αφορούν στην υγεία του και κατά νόμο απαιτούνται από τις αρμόδιες (τελωνειακές) αρχές για την ατελή εισαγωγή του αυτοκινήτου και την εκτέλεση της οικείας σύμβασης πώλησης απευθείας από την Εταιρεία (χωρίς τη διαμεσολάβηση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA).


2.8.    Στοιχεία τιμολόγησης:
Τα στοιχεία των πελατών, που είναι κατά νόμο απαραίτητα για την τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών RENAULT & DACIA, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη/περιφέρεια), αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), στοιχεία Δ.Ο.Υ. κλπ.


2.9.    Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς έναντι της Εταιρείας από την αγορά-χρήση των προϊόντων RENAULT & DACIA και την παροχή συναφών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης.


2.10.    Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.


2.11.    Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων σας, όπως ενδεικτικά, ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης κλπ., που συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή, από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως Δικαστήρια κλπ.


2.12.    Δεδομένα, που αφορούν στην πιστοληπτική σας ικανότητα: οφειλές σας σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις, που συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή ή/και από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;
Η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα σας στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:

3.1.    Κατά την προσφορά, αγορά και παράδοση προϊόντων RENAULT & DACIA βάσει των σχετικών όρων.

3.2.    Κατά την παροχή υπηρεσιών μεταγοραστικής υποστήριξης (after-sales), όπως την παροχή υπηρεσιών επισκευής ή/και συντήρησης βάσει των σχετικών όρων.

3.3.    Στις περιπτώσεις, που τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Εταιρεία από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και Επισκευαστές RENAULT & DACIA, όπως στις περιπτώσεις των παραγράφων Α.2., Α.3., Α.4. και Β.2., Β.3. του όρου 2.4.

3.4.    Κατά την παραχώρηση από την Εταιρεία αυτοκινήτων RENAULT & DACIA για δοκιμαστική χρήση (test drive) και αυτοκινήτων εξυπηρέτησης των πελατών (αντικατάστασης) βάσει των σχετικών όρων.

3.5.    Κατά την κατάρτιση οποιασδήποτε άλλης σύμβασης σας με την Εταιρεία, η εκτέλεση της οποίας προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων βάσει των σχετικών όρων.

3.6.    Κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή του ειδικού εντύπου/της ηλεκτρονικής φόρμας «Ενημέρωσης και Δήλωσης Συναίνεσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» κατόπιν της συγκατάθεσης σας.

3.7.    Όταν επικοινωνείτε απευθείας με την Εταιρεία, τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή/και μέσω της ιστοσελίδας για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες RENAULT & DACIA. Όταν επικοινωνείτε με τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών (Info-Line) της Εταιρείας, ο οποίος ενδέχεται να διαβιβάσει στην Εταιρεία τα δεδομένα σας.

3.8.    Κατά τη συμμετοχή σας στις προωθητικές και εμπορικές ενέργειες της Εταιρείας βάσει των σχετικών όρων.

3.9. 
   Τα υπό 2.11. και 2.12. δεδομένα, που αντλούνται από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. συλλέγονται δυνάμει των όρων της σχετικής «σύμβασης παροχής δεδομένων αρχείου ΤΣΕΚ για φυσικά πρόσωπα» μεταξύ της Εταιρείας και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. κατόπιν ενημέρωσής σας.

Σε περίπτωση που παρέχετε στην Εταιρεία δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει την προηγούμενη ειδική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα Πολιτική. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, δεν πρέπει να παρέχετε στην Εταιρεία οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου, που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.
4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προσδιορίζονται αναλυτικά στα σχετικά έγγραφα (Δελτία Παραγγελίας Αυτοκινήτου, Εντολές Επισκευής Αυτοκινήτου, Προσφορές Αγοράς Αυτοκινήτου, έντυπα/ηλεκτρονικές φόρμες «Ενημέρωσης και Δήλωσης Συναίνεσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» κ.α.):

4.1.    Εκπλήρωση ειδικής συμβατικής υποχρέωσης από την πώληση αυτοκινήτου RENAULT & DACIA εκ μέρους του Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην έναρξη ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης του αυτοκινήτου σας.

4.2.    Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας από την πώληση αυτοκινήτου RENAULT & DACIA απευθείας σε πελάτη χωρίς τη διαμεσολάβηση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA καθώς και από την παραχώρηση αυτοκινήτου RENAULT & DACIA για δοκιμαστική χρήση (test drive) και αυτοκινήτου αντικατάστασης.

4.3.    Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών επισκευής ή/και συντήρησης απευθείας σε πελάτη χωρίς τη διαμεσολάβηση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή RENAULT & DACIA.

4.4.    Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με εσάς, η εκτέλεση της οποίας προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων βάσει των σχετικών όρων ή/και λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.

4.5.    Διαχείριση των προ-συμβατικών σχέσεων της Εταιρείας με πελάτες RENAULT & DACIA κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

4.6.    Υποστήριξη, διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών RENAULT & DACIA.

4.7.    Συμμόρφωση της Εταιρείας προς έννομες υποχρεώσεις και άσκηση νομικών αξιώσεων. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, η Εταιρεία θα σας διαβιβάζει οποιοδήποτε τέτοιο νόμιμο αίτημα ή/και θα σας ενημερώνει πριν απαντήσει, εκτός εάν η ενέργεια αυτή θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση ποινικού αδικήματος.

4.8.    Ανάκληση προϊόντων RENAULT & DACIA. Σε περίπτωση που ένα προϊόν RENAULT & DACIA πρέπει να ανακληθεί από την αγορά λόγω π.χ. θεμάτων ασφαλείας, η Εταιρεία θα επεξεργασθεί τα δεδομένα, που σας αφορούν, για να επικοινωνήσει μαζί σας και να προβεί στην εκτέλεση της διαδικασίας ανάκλησης.

4.9.    Εκτίμηση της συχνότητας αγοράς-εναλλαγής αυτοκινήτων και αξιολόγηση των καταναλωτικών τάσεων και συμπεριφορών για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, εφόσον συναινείτε.

4.10.    Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών RENAULT & DACIA, εφόσον συναινείτε.

4.11.    Απευθείας διαφήμιση, προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών RENAULT & DACIA και αποστολή ενημερωτικού, προωθητικού και διαφημιστικού υλικού με κάθε μέσο επικοινωνίας, όπως e-mail, sms, τηλέφωνο, ταχυδρομείο, εφόσον συναινείτε.

4.12.    Παροχή προνομίων και διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών RENAULT & DACIA, για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας και ανάπτυξης, εφόσον συναινείτε.

4.13.    Παροχή εξατομικευμένων προσφορών και διαφημίσεων βάσει των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων σας, εφόσον συναινείτε.

4.14.    Αξιολόγηση ή/και επαναξιολόγηση του κατά περίπτωση αναλαμβανόμενου συναλλακτικού / πιστωτικού κινδύνου προς τον σκοπό ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων και ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Εκτός των προαναφερομένων σκοπών επεξεργασίας, η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
5. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;
5.1.    Η επεξεργασία των δεδομένων, που γίνεται για την πώληση προϊόντων RENAULT & DACIA και την παροχή συναφών υπηρεσιών επισκευής ή/και συντήρησης, είναι απαραίτητη προς τον σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης, της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, όπως της σύμβασης πώλησης αυτοκινήτου RENAULT & DACIA, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών επισκευής ή/και συντήρησης ή βασίζεται σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση της. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση σας και η μη παροχή τους θα θέσει σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης ή θα την καταστήσει ανέφικτη. Η επεξεργασία των δεδομένων, που γίνεται κατά το προ-συμβατικό στάδιο συνιστά απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης και η μη παροχή τους καθιστά ανέφικτη την κατάρτιση της.

5.2.    Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων, που επιδιώκει η Εταιρεία και τους σκοπούς συμμόρφωσής της προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση, η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για τη συμμόρφωση της με έννομες υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία π.χ. περί προστασίας καταναλωτών (εγγυήσεις, ανακλήσεις προϊόντων) προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες και β) για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, οπότε η παροχή των δεδομένων αποτελεί νόμιμη υποχρέωση και η μη παροχή τους επιφέρει νομικές κυρώσεις.

5.3.    Η επεξεργασία των δεδομένων, που γίνεται για τον υπό 2.7 σκοπό καθώς επίσης για τους υπό 4.9. έως 4.13. σκοπούς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Σημειωτέον ότι κάθε συγκατάθεση σας, η οποία ζητείται για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης και μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

5.4.    Η νομική βάση επεξεργασίας ως προς τα υπό 2.11. και 2.12. δεδομένα, που αντλούνται από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για ασφάλεια των συναλλαγών, οικονομική ελευθερία και ελευθερία πληροφόρησης. Ως προς τη σχετική ενημέρωση και άσκηση των δικαιωμάτων σας, η νομική βάση είναι η συμμόρφωση με υποχρέωση, που απορρέει από τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;
6.1.    Τα δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρεία για την περίοδο, που κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών σύμφωνα με τη νομοθεσία.

6.2.    Τα δεδομένα, που παρέχονται εν όψει και στα πλαίσια σύμβασης και υποβάλλονται σε επεξεργασία θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει να τα αποθηκεύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθόσον είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με τυχόν ευθύνη της, που σχετίζεται με την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα, των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη: (α) για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία, π.χ. περί προστασίας καταναλωτών (εγγυήσεις, ανακλήσεις προϊόντων) προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες, θα τηρούνται για τον χρόνο ισχύος των νομίμων υποχρεώσεων και (β) για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, θα τηρούνται έως την παραγραφή των αξιώσεων, δηλαδή για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, σε περίπτωση που δεν συνάψετε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία, τα δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

6.3.    Τα δεδομένα, που επεξεργάζεται η Εταιρεία βάσει της συγκατάθεσής σας για τους υπό 4.9. έως 4.13. σκοπούς, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και σε περίπτωση εγγύησης του αυτοκινήτου σας για τον μεγαλύτερο χρόνο ισχύος της.

6.4.    Σε περίπτωση προσφοράς της Εταιρείας για αγορά αυτοκινήτου, τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

6.5.    Σε περίπτωση πρότασης σας για ανταλλαγή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και συμφωνίας με την Εταιρεία με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς ή/και επίτευξης συμφωνίας πώλησης, τα σχετικά δεδομένα, ιδίως αυτά, που προσδιορίζονται στην «Προσφορά Ανταλλαγής Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου» θα τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

6.6.    Τα υπό 2.11. και 2.12. δεδομένα αντλούνται από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση πίστωσης. Τα δεδομένα καταστρέφονται μετά το τέλος της συναλλαγής, για την οποία αντλήθηκαν. Σχετικά με το αρχείο ενημερώσεων, που τηρεί η Εταιρεία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., αυτό τηρείται για πέντε (5) έτη από το τέλος της συναλλαγής/σύμβασης, στα πλαίσια της οποίας αποκτήθηκε.

6.7.    Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων σκοπών, τα επεξεργάζεται έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει ενώ παύει να τα επεξεργάζεται για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα όταν παρέλθει. Κατά τη λήξη του χρόνου τήρησης, η Εταιρεία διαγράφει οριστικά τα δεδομένα με ασφαλή τρόπο ή τα υποβάλει σε ανωνυμοποίηση και τα διατηρεί.

6.8.    Η Εταιρεία περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σε συγκεκριμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων, που είναι απολύτως απαραίτητο να τα επεξεργαστούν για τον συγκεκριμένο σκοπό.
7. ΠΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;
Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, ενημερώνει και ελέγχει σε συνεχή βάση την τεχνολογία ασφαλείας, που χρησιμοποιεί. Περαιτέρω, περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζομένους, που είναι αναγκαίο λόγω του αντικειμένου και της ιδιότητας τους να τα γνωρίζουν. Επιπλέον, εκπαιδεύει τους εργαζομένους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και της διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων. Μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες για να προστατεύσει τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή/αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση και εν γένει παραβίαση: (α) κρυπτογράφηση• (β) ψευδωνυμοποίηση• (γ) ανίχνευση, διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας δεδομένων βάσει Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Incident Response Plan), Firewalls και Security Network Intrusion Prevention System (IPS)• (δ) χρήση διακομιστών (servers), που βρίσκονται σε διακριτό data center με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους• τα συστήματα ΙΤ, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking)• (ε) χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο, που ελαχιστοποιεί τη χρήση δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη• (στ) υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους• (ζ) δικαιολογημένη πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων βάσει αναγκαιότητας («on a need-to-know basis»). Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί απολύτως από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο η Εταιρεία όσο και οι υπεργολάβοι-συνεργάτες της εργάζονται σκληρά και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουν φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τις εφαρμοστές κανονιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Όλες οι πληροφορίες, που σας αφορούν, αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές της Εταιρείας ή/και των υπεργολάβων-συνεργατών της (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας της Εταιρείας ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών της.
8. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.1.    Τα δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από άλλες εταιρείες εντός της ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.), που θα τα επεξεργαστούν μόνο κατ΄ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας ως εκτελούσες την επεξεργασία και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα: (1) στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και Επισκευαστές RENAULT & DACIA, (2) στην κατασκευάστρια εταιρεία «RENAULT S.A.S.» κατά τα ανωτέρω, (3) σε συνεργαζόμενες εταιρείες και προμηθευτές, που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία (όπως υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, συντήρησης IT, διενέργειας διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών, ερευνών ικανοποίησης πελατών, ανάλυσης δεδομένων, εξυπηρέτησης πελατών) ή ενεργούν κατ΄ εντολή και για λογαριασμό της βάσει σχετικών συμβάσεων, όπως εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου, (4) σε εταιρείες οδικής βοήθειας, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες-χρηματοδοτικούς φορείς σε περίπτωση χρηματοδότησης, εφόσον είστε συμβαλλόμενος στις οικείες συμβάσεις και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση τους, (5) σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και νομίμως λειτουργούσες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες, (6) στους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους της, όπως σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, (7) σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, εποπτικό πλαίσιο και (8) σε οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική Αρχή, εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

8.2.    Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε άλλους αποδέκτες πλην των αναφερομένων ανωτέρω ή σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε διεθνείς οργανισμούς. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων, που φιλοξενούνται από τρίτους εγκατεστημένους εντός της ΕΕ. Οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud. Τα υπό 2.11. και 2.12. δεδομένα , που αντλούνται από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δεν διαβιβάζονται, μεταδίδονται ή άλλως γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο καθότι προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ιδία χρήση της Εταιρείας.
9. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία: (α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των δεδομένων σας, που τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης), (β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης, (γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού), (δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης), (ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία, που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα στη λήθη), (στ) Να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Ως προς τα ανωτέρω δικαιώματα σας, σημειωτέα είναι τα ακόλουθα:
1. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.
2. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση τους είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
3. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
4. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων επενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
(ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
10. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;
10.1.    Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας έναντι της Εταιρείας και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την ίδια, μπορείτε να στείλετε συστημένη επιστολή στα γραφεία της Εταιρείας (Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού αρ. 138-140, Τ.Κ. 12131, τηλ. 210-5706860, Δευ-Παρ 09-17.00, www.renault.gr, www.dacia.gr) ή e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση dpo@teoren.gr ή να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της Εταιρείας υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος ή για τους λόγους, που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή/και την ικανοποίηση ενός ή/και περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα ή στα αιτήματά σας.

10.2.    Για τα ανωτέρω δεδομένα υπό 2.11. και 2.12., που συλλέγονται από τα αρχεία, που τηρούνται από την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Αλαμάνας αρ. 2, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210-3676700, www.teiresias.gr), η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς καθώς και για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να ενημερωθείτε στο ανωτέρω τηλέφωνο επικοινωνίας και στον ανωτέρω ιστότοπο.
11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
11.1.    Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφεξής η «Πολιτική», ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29 Μαρτίου 2023. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει την Πολιτική κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να στέλνει περιοδικά e-mails προκειμένου να σας γνωστοποιεί τυχόν αλλαγές και ενημερώσεις της Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να ελέγχετε συχνά την ιστοσελίδα για να ενημερώνεσθε για την ισχύουσα Πολιτική πριν την παροχή των δεδομένων σας και καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας.

11.2.    Η παρούσα Πολιτική ισχύει από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη ενημέρωσή για την επεξεργασία των δεδομένων σας.