χαρακτηριστικά, τιμές & εξοπλισμός
του Captur E-Tech plug-in hybrid