ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID