ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ALL NEW CAPTUR PLUG-IN HYBRID