ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ CAPTUR MILD HYBRID