ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ALL NEW CLIO HYBRID